Vårdgivare

Vi erbjuder konventionell röntgen, ultraljud, även muskuloskeletalt, och datortomografi.

Vårdgivare i Halland anslutna till det vårdadministrativa systemet VAS skickar remisserna elektroniskt. Övriga remittenter skickar sina remisser med post eller fax.

För skelett och lungröntgen behövs ingen tidbokning. Patienten kan komma på drop in om vi har fått remissen, eller patienten har den med sig när han/hon kommer till oss.

Viktig information till oss inför datortomografiundersökningar är ett aktuellt kreatininvärde, om patienten har diabetes och i så fall med vilken medicin  hon/han behandlas.

Om akut datortomografi –eller ultraljudsundersökning önskas vill vi först bli kontaktade per telefon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk på att följa  

Folkhälsomyndighetens

rekommendationer 

rörande Covid-19

 

 

 

Våra öppettider
Måndag 08:00 - 16:30
Tisdag   08:00 - 16:30
Onsdag  08:00 - 16:30
Torsdag 08:00 - 16:30
Fredag  08:00 - 16:30